Γεώργιο Θυφρονίτη

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014 18:37

Εργαστήριο Ανοσολογίας

Την Τρίτη 21/10 θα πραγματοιποιηθεί η 2η άσκηση ELISA (sandwich). Καλούνται η 3η και 4η εργαστηριακή ομάδα να προετοιμαστούν για την άσκηση αυτή.

Οι διδάσκοντες

Το μάθημα και το εργαστήριο Ανοσολογίας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 7/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το 1ο εργαστήριο θα είναι εισαγωγικό και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 (2μμ) με υποχρεωτική παρουσία όλων των φοιτητών.

 

 

 

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 17:48

Διακυτταρική

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο e-course, επίσης διαλέξεις και αρθρο του κ. Φω΄τση.

Η στήλη ΚΡΟΝΟΣ περιλαμβάνει όλους τους προβιβάσιμους βαθμούς που θα σταλούν στη Γραμματεία. Παρακαλώ αν υπάρχουν παραλήψεις λόγω μη υπολογισμού βαθμού εργαστηρίου ή θεωρίας που εξετάστηκε σε προηγούμενο εξάμηνο να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 

Σελίδα 9 από 9