Γεώργιο Θυφρονίτη

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 14:45

Διακυτταρική Επικοινωνία

Λόγω ΓΣ του τμήματος, τα φοιτητικά σεμινάρια δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/4 και μεταφέρονται τη Δευτέρα 18/4, 5-8μμ.

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 18:58

Διακυτταρική Επικοινωνία

Τα άρθρα αναρτήθηκαν στο e-course

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 12:15

Διακυτταρική Επικοινωνία

το e-course ξεκλειδώθηκε, μπορείτε να εγγραφείτε με τον κωδικό που σας έδωσα. Ο Δ. Κορδιάς να επικοινωνήσει μαζί μου.


ευχαριστώ

Αρχής γενομένης από αύριο, οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται Τετάρτη 4-6μμ. Την Τρίτη συνεχίζονται χωρίς αλλαγή 9-11πμ. 

Το μάθημα θα αρχίσει την Τρίτη 1/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία στο 1ο μάθημα είναι υποχρεωτική. 

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 15:10

Ανοσολογία

Οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις εργασίες τους, παρακαλούνται να τις παραλάβουν άμεσα από το εργαστήριο (κτηριο Ε4).

Ο φοιτητής με ΑΜ 1178 να επικοινωνήσει μαζί μου.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 14:48

Αποτελέσματα Ανοσολογίας

Τα αποτελέσματα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στο e-course. (ενημερώθηκε το αρχείο, με δύο διορθώσεις για τους ΑΜ 1479 και 1483)


οι διδασκοντες

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 16:18

AΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Παρακαλώ οι φοιτητές/τριές με ΑΜ 1450,1455,1347,1434,1505,1472,1480,1485,1489 και 1493 να επικοινωνήσουν μαζί μου.

 

Γ. Θυφρονίτης (26510-07123)

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016 13:35

Εξέταση Εργαστηρίου Ανοσολογίας

 Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα γίνει τη Δευτέρα 15/2 στις 3-5μμ, στην αίθουσα του ισογείου.

 

οι διδάσκοντες

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 10:19

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

1. στις 13 (10-12) και 14/1 (12-14) θα γίνουν 2 μαθήματα σύνοψης της ύλης

2. οι φοιτητές καλούνται να παραδόσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 15/1. Όσοι δεν  ολοκληρώσουν το σύνολο των ασκήσεων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του εργαστηρίου.

 

οι διδάσκοντες