Γεώργιο Θυφρονίτη

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016 11:48

Εξέταση Εργαστηρίου Ανοσολογίας

Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα γίνει την Τετάρτη 6/7, 17-19:00 στην αίθουσα του ισογείου.

 

οι διδάσκοντες

Τα αποτελέσματα της ΔΕ έχουν αναρτηθεί στο e-course

Σημειώστε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα της ΔΕ, λόγω της διαθεσημότητας του κ. Φώτση να διδάξει στις 25/5 και της δικής μου απουσίας στις 12/5

12/5 αναβάλλεται    
13/5, 2μμ 5η ομάδα ανασκόπηση  
25/5

Θ. ΦΩΤΣΗΣ

Η Μεταγωγή του σήματος από τον VEGF: βασική γνώση και βιοϊατρικές εφαρμογές"
26/5

3η ομάδα ερευνητικό

 
27/5

4η ομάδα ερευνητικό

 
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 14:45

Διακυτταρική Επικοινωνία

Λόγω ΓΣ του τμήματος, τα φοιτητικά σεμινάρια δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/4 και μεταφέρονται τη Δευτέρα 18/4, 5-8μμ.

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 18:58

Διακυτταρική Επικοινωνία

Τα άρθρα αναρτήθηκαν στο e-course

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 12:15

Διακυτταρική Επικοινωνία

το e-course ξεκλειδώθηκε, μπορείτε να εγγραφείτε με τον κωδικό που σας έδωσα. Ο Δ. Κορδιάς να επικοινωνήσει μαζί μου.


ευχαριστώ

Αρχής γενομένης από αύριο, οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται Τετάρτη 4-6μμ. Την Τρίτη συνεχίζονται χωρίς αλλαγή 9-11πμ. 

Το μάθημα θα αρχίσει την Τρίτη 1/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία στο 1ο μάθημα είναι υποχρεωτική. 

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 15:10

Ανοσολογία

Οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις εργασίες τους, παρακαλούνται να τις παραλάβουν άμεσα από το εργαστήριο (κτηριο Ε4).

Ο φοιτητής με ΑΜ 1178 να επικοινωνήσει μαζί μου.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 14:48

Αποτελέσματα Ανοσολογίας

Τα αποτελέσματα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στο e-course. (ενημερώθηκε το αρχείο, με δύο διορθώσεις για τους ΑΜ 1479 και 1483)


οι διδασκοντες