Γραμματεία

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 12:52

Neurophysiology Research Post

Η Μονάδα Νευροφυσιολογίας / Εργαστήριο Φυσιολογίας / Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει μία θέση ερευνητού στα πλαίσια διεκπεραίωσης του ερευνητικού προγράμματος FP7, ICT 2011-2014, ARMOR, "Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders". Το πρόγραμμα εστιάζεται σε πολυγραφία (ΗΕΓ, ΗΜΓ, ΗΟΓ, ΗΚΓ, οξυμετρία, καταγραφή αντίστασης δέρματος και κινήσεων) ύπνου και επιληψίας καθώς και προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων. Λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στις διευθύνσεις: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/101414_en.html και http://armor.tesyd.teimes.gr/ και στην σελίδα του εργαστηρίου: http://physiology.med.upatras.gr/NU. Η θέση είναι για 6-12 μήνες και άμεσα διαθέσιμη ενώ η προκήρυξη θα μείνει ανοικτή μέχρι την επιλογή κατάλληλου υποψηφίου. Στα καθήκοντα του ερευνητού περιλαμβάνονται: πολυγραφικές καταγραφές ύπνου και προκλητών δυναμικών, χειρισμός και ψηφιακή ανάλυση των καταγραφομένων δεδομένων και ετοιμασία αναφορών πεπραγμένων στο ARMOR. Ιδανικές υποψηφιότητες: Πτυχιούχοι είτε Ιατρικής, είτε Πληροφορικής με διάθεση έρευνας και στα δύο. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής. Όσοι (-ες) ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν αίτηση με ΒΣ (και εάν είναι δυνατόν 1-2 συστατικές επιστολές) στον καθηγητή Γιώργο Κωστόπουλο (http://www.med.upatras.gr/en/Pages/people/dep.aspx?tID=35) στη διεύθυνση: gkkostop@upatras.gr. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα ειδοποιηθείτε αν προκύψει ανάγκη συνέντευξης.

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο για την ενημέρωσή σας.

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο για την ενημέρωσή σας.

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο για την ενημέρωσή σας.

Πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Παρακαλώ ελέγξτε στο ecourse για τα αποτελέσματα της Ιατρικής Γενετικής.
Μαρίκα Σύρρου

Για πληροφορίες σχετικά με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» (http://www.mar.aegean.gr) που οργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιβάλλοντος και  Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) διαβάστε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.