Γραμματεία

Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής "Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων" θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 7/3 και ώρα 9.00 στις αίθουσες της Ιατρικής (δίπλα στο κυλικείο της Ιατρικής - ακριβώς απέναντι απο το Εργαστήριο Βιολογιας).

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Π. Κούκλης - Επικ. Καθηγητής

 

-- 
Panos Kouklis, PhD
Assistant Professor 
Laboratory of Biology - Medical School
University of Ioannina 
Ioannina - Greece

tel. : +30-2651007834

Το εναρκτήριο μάθημα της Βιοχημικής Φαρμακολογίας θα γίνει από τον καθηγητή Μ. Μαρσέλο την Τρίτη 11 Μαρτίου, ώρα 12.00-15.00, στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα παραδόσεων.

To ECOCITY, Eθελοντικός Oργανισμός για το Aστικό και Περιαστικό Περιβάλλον, αναγγέλλει την διοργάνωση των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στον διαγωνισμό.

Οι έξι (6) τομείς, στους οποίους περιλαμβάνονται από 3 έως 6 κατηγορίες βραβείων, όπου και εντάσσονται οι υποψηφιότητες είναι :
*        ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 Επιστημονικών Εργασιών 
*        ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 Διπλωματικών Εργασιών
*        ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών
*        ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 Τοπικής Αυτοδιοίκησης
*        ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 Επιχειρήσεων 
*        ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 Μέσων Ενημέρωσης

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής στα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2014 έως τις 15 Μαρτίου 2014 μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας και την αντίστοιχη έκθεση περιγραφής έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό των Βραβείων, για τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να βρείτε στο www.oikopolisawards.gr ή στο τηλ: 210-6196757

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα να καταθέσουν συμπληρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενο αρχείο) στη Γραμματεία του Tμήματος. Το Πιστοποιητικό καλής επίδοσης θα σας χορηγηθεί από τη Γραμματεία.

Σημειώνεται ότι στην Γραμματεία γίνεται μόνο η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος  και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 

Για το λόγο αυτό σας επισημαίνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα έντυπα ώστε ο φάκελός σας να είναι πλήρης.

 Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00΄ – 13:00΄ στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 18/2/2014 έως τις 31/3/2014.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA 3953 και τίτλο «Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στον διαβήτη, στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και στην καρδιαγγειακή νόσο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών δράσης των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Φεβρουάριος 2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο για την ενημέρωσή σας.