Γραμματεία

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA 3953 και τίτλο «Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στον διαβήτη, στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και στην καρδιαγγειακή νόσο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών δράσης των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Φεβρουάριος 2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο για την ενημέρωσή σας.

 

Για όλες τις πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα http://www.whba1990.org/summer-school-2014.html και το συνημμένο αρχείο.

Υπάρχει και δυνατότητα υποτροφιών.

Παρακαλούμε διαβάστε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την ενημέρωσή σας.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 14:45

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακ. Έτους 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β’), ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 19/2/2014 έως 28/2/2014, ύστερα από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος ΒΕ&Τ.

 

Από το Διατμηματικό Π.Μ.Σ.  «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική» του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται ότι λόγω της απεργίας των Διοικητικών υπαλλήλων και των φαινομένων των καταλήψεων παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο Πανεπιστήμιο που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους να μη μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική». Συνεπώς, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφάσισε δια περιφοράς να κάνει δεκτή την παράταση της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από 16/12/2013 έως 31/12/2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2107274502 κ. Μ.Λαγουδάκη

                                                           

 

Οι θέσεις αφορούν μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες για άμεση απασχόληση (από 1/1/2014) στο εργαστήριο Υπολογιστικής Γονιδιωματικής του Τμήματος Βιολογίας.
Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη για διάρκεια 18 μηνών σε ανταγωνιστικό επίπεδο (1400€ μικτά για μεταπτυχιακούς και 2000€ μικτά για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες) με προοπτική ανανέωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο για την ενημέρωσή σας.

Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2013 12:11

Advertise new positions

δείτε τα συνημμένα αρχεία