Γραμματεία

Για όλες τις πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα http://www.whba1990.org/summer-school-2014.html και το συνημμένο αρχείο.

Υπάρχει και δυνατότητα υποτροφιών.

Παρακαλούμε διαβάστε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την ενημέρωσή σας.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 14:45

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακ. Έτους 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β’), ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 19/2/2014 έως 28/2/2014, ύστερα από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος ΒΕ&Τ.

 

Από το Διατμηματικό Π.Μ.Σ.  «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική» του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται ότι λόγω της απεργίας των Διοικητικών υπαλλήλων και των φαινομένων των καταλήψεων παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο Πανεπιστήμιο που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους να μη μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική». Συνεπώς, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφάσισε δια περιφοράς να κάνει δεκτή την παράταση της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από 16/12/2013 έως 31/12/2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2107274502 κ. Μ.Λαγουδάκη

                                                           

 

Οι θέσεις αφορούν μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες για άμεση απασχόληση (από 1/1/2014) στο εργαστήριο Υπολογιστικής Γονιδιωματικής του Τμήματος Βιολογίας.
Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη για διάρκεια 18 μηνών σε ανταγωνιστικό επίπεδο (1400€ μικτά για μεταπτυχιακούς και 2000€ μικτά για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες) με προοπτική ανανέωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο για την ενημέρωσή σας.

Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2013 12:11

Advertise new positions

δείτε τα συνημμένα αρχεία

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κατάληψης της Γραμματείας του Τμήματός μας από φοιτητές, οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 25-10-2013.

Η περίοδος εγγραφών θα παραταθεί, ώστε να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές που μέχρι σήμερα δεν έχουν εγγραφεί.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΑΜ

Βαθμός Εξέτασης

   

1244

7,5

1112

2,5

1249

5

1270

6

1271

5,5

1273

5,5

1276

4

1310

1,5

1313

7

1319

8,5

1323

7

1372

8,5

1332

8

1082

7,5

1343

5

836

3,5

1348

6,5

1356

2

1091

3

944

6,5

 Για οποιδήποτε απορία επικοινωνήστε με τη διδάσκουσα.

Μαρία Παπαιωάννου

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 12:52

Neurophysiology Research Post

Η Μονάδα Νευροφυσιολογίας / Εργαστήριο Φυσιολογίας / Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει μία θέση ερευνητού στα πλαίσια διεκπεραίωσης του ερευνητικού προγράμματος FP7, ICT 2011-2014, ARMOR, "Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders". Το πρόγραμμα εστιάζεται σε πολυγραφία (ΗΕΓ, ΗΜΓ, ΗΟΓ, ΗΚΓ, οξυμετρία, καταγραφή αντίστασης δέρματος και κινήσεων) ύπνου και επιληψίας καθώς και προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων. Λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στις διευθύνσεις: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/101414_en.html και http://armor.tesyd.teimes.gr/ και στην σελίδα του εργαστηρίου: http://physiology.med.upatras.gr/NU. Η θέση είναι για 6-12 μήνες και άμεσα διαθέσιμη ενώ η προκήρυξη θα μείνει ανοικτή μέχρι την επιλογή κατάλληλου υποψηφίου. Στα καθήκοντα του ερευνητού περιλαμβάνονται: πολυγραφικές καταγραφές ύπνου και προκλητών δυναμικών, χειρισμός και ψηφιακή ανάλυση των καταγραφομένων δεδομένων και ετοιμασία αναφορών πεπραγμένων στο ARMOR. Ιδανικές υποψηφιότητες: Πτυχιούχοι είτε Ιατρικής, είτε Πληροφορικής με διάθεση έρευνας και στα δύο. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής. Όσοι (-ες) ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν αίτηση με ΒΣ (και εάν είναι δυνατόν 1-2 συστατικές επιστολές) στον καθηγητή Γιώργο Κωστόπουλο (http://www.med.upatras.gr/en/Pages/people/dep.aspx?tID=35) στη διεύθυνση: gkkostop@upatras.gr. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα ειδοποιηθείτε αν προκύψει ανάγκη συνέντευξης.