Γραμματεία

Το Εργαστήριο Bιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει 2 θέσεις επιστημονικών συνεργατών (μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων) για εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Πατρών – Κυτταρικός Κύκλος: Συγκριτική Ανάλυση και Μοντελοποίηση του Κύκλου Ζωής των Βλαστικών και Καρκινικών Κυττάρων». Για τις δυο θέσεις προβλέπονται υποτροφίες.

Η εκπόνηση της έρευνα θα γίνει στο εργαστήριο Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και  αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας και διαφοροποίησης  βλαστοκυττάρων, στις γονιδιωματικές/μη-γονιδιωματικές απαντήσεις των βλαστοκυττάρων στη σηματοδότηση από τον Μετασχηματίζοντα Αυξητικού Παράγοντα β (TGFβ), και στον ρόλο της μικρής GTPάσης RhoB στο μονοπάτι σηματοδότησης του TGFβ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι (πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας ή συναφών ειδικοτήτων) πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στον Καθ. Δ. Καρδάση (kardasis@med.uoc.gr)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναφορά στα ενδιαφέροντα και δεξιότητες που διαθέτουν
2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.  Αντίγραφο βασικού πτυχίου και (εφόσον διαθέτουν) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
4. Συστατικές επιστολές ή/και δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)

Οι γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης Η/Υ είναι απαραίτητες.

Προθεσμία υποβολής: 31/5/2013

Στον παρακάτω σύνδεσμο (καθώς και στο επισυναπτόμενο αρχείο) θα βρείτε το έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τη μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών.

http://academicid.minedu.gov.gr/Files/transportation_discounts.pdf

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο την ενημέρωση του τμήματος Ελληνογαλλικής πανεπιστημιακής και επιστημονικής συνεργασίας της Γαλλικής πρεσβείας

Σελίδα 9 από 9