Γραμματεία

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο για την ενημέρωσή σας.

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο για την ενημέρωσή σας.

Πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Παρακαλώ ελέγξτε στο ecourse για τα αποτελέσματα της Ιατρικής Γενετικής.
Μαρίκα Σύρρου

Για πληροφορίες σχετικά με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» (http://www.mar.aegean.gr) που οργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιβάλλοντος και  Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) διαβάστε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.


 

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο για την ενημέρωσή σας.