Γραμματεία

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα ανακοίνωση για την Προκήρυξη του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας, για το ακαδ. έτος 2018-2019.

 

 

Με αφορμή την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 141875/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 3900/07.09.2018/τ.Β΄) για την υπαγωγή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις της παρ.1, του άρθ. 46, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «το πτυχίο που απονέμεται από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου», το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών εκφράζει την βαθιά του ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή.

Η εν λόγω αναγνώριση αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Τμήματος και επισφράγισε τις προσπάθειες των διοικήσεων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ καταδεικνύει το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών του Τμήματος. Η περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων σπουδών παραμένει σε κάθε περίπτωση δέσμευση του Τμήματος Β.Ε.Τ. 

Διευκρινίζεται ότι μετά την έκδοση της εν λόγω Υ.Α. ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485. 

Επομένως, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία προκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική βεβαίωση.  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους συστήνεται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ

 

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 10:54

12ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 2018

Υπόψη του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος 

Νέα προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ  Ηπείρου που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος δύο ειδικεύσεων: ΜΔΕ: Υδατοκαλλιέργειες & ΜΔΕ: Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών.

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση στα επισυναπτόμενα αρχεία. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γενετική του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδ. έτος 2018-19, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την αξιολογική σειρά κατάταξης των φοιτητών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδ. έτους 2018-2019.

 

 

Βρέθηκαν γυαλιά και κασετίνα στην αίθουσα Δ. 

Φυλάσσονται στη Γραμματεία μέχρι να τα αναζητήσει όποιος τα έχασε.