Γραμματεία

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 09:03

International Student Congress of (Bio)Medical Sciences

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα αρχεία.

      Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το "εαρινό εξάμηνο" θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.

    Οι «Δηλώσεις Συγγραμμάτων» των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017.

     Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

       Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

       Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (215-215-7850 ή http://eudoxus.gr/ OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00.

 Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

 

   

 

 

 

Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017 15:04

Ορκωμοσία Μαρτίου 2017

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τους φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στις  28 Μαρτίου 2017.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 08:27

Υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών

Παρακαλούμε όπως δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1)  στον κλάδο της Ιατρικής -Βιολογίας, σε πτυχιούχους Eπιστημών Υγείας και Τμημάτων Βιολογίας (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

Τα μαθήματα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2016-2017, ξεκινάνε την Δευτέρα 13-2-2017. Οι φοιτητές θα παρακολουθούνε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων για την ακριβή έναρξη των μαθημάτων.

Δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017, για ενημέρωση σας.

 

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 13:24

4th international Lab Animal Course - Crete 2017 - FELASA accredited

CALL FOR APPLICATIONS
4th International Course - “Care and Use of Laboratory Animals: mice, rats and zebrafish” _ 29 of May 2017 – 09 of June 2017

A two-week (80 h) intensive course on the care and use of laboratory animals (mice, rats and zebrafish) will be organized at the University of Crete (Department of Biology), in collaboration with the Institute of Molecular Biology and Biotechnology, FORTH, in June 2017.

Target groups: Professionals, PhD and post-graduate students from all fields of Biomedical Sciences who are responsible for directing as well as for carrying out animal experiments.

The contents of the course are in line with the requirements of the new European Directive 2010/63/EU (covering functions A, B, C, D) and the recommendations of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) for the accreditation of Educational and Training courses in Laboratory Animal Sciences.

Please submit your application and CVs electronically by 21st April 2017 following the link http://labanimalcourse-crete.weebly.com/applications.html

Applications deadline: Friday, 21st April 2017.

Info (new website):
http://labanimalcourse-crete.weebly.com/

Σελίδα 1 από 9