Ειρήνη Κωστή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                Ιωάννινα, 25.10.2021

                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

σχετικά με «Υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου»

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
 • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
 • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
 • από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
 • από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

 

                                                                            

                                                                                                                        Από

               τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

            του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στα μαθήματα τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου θα πρέπει να διαθέτουν:

 • πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (θα πρέπει να έχουν περάσει 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση) ή
 • πιστοποιητικό νόσησης (θα πρέπει να μην έχουν περάσει 180 ημέρες από την ημερομηνία νόσησης όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό) ή
 • πιστοποιητικό rapidtest που έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών ή
 • πιστοποιητικό PCRtest που έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών

Όλα τα πιστοποιητικά, εκτός του ολοκληρωμένου πιστοποιητικού εμβολιασμού, θα έχουν ισχύ μέχρι και την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό Rapid ή PCRtest που έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ή 72 ωρών αντίστοιχα. Το τεστ αυτό θα έχει ισχύ μέχρι και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου.

Από την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, το αρνητικό Rapid ή PCRtest που παρουσιάζεται κάθε Τρίτη θα έχει ισχύ για Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Το αρνητικό Rapid ή PCRtest που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή θα έχει ισχύ για Παρασκευή και Δευτέρα.

Τεστ που δεν έχουν ελεγχθεί Τρίτη ή Παρασκευή, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών (Rapidtest) ή 72 ωρών (PCRtest)

Τα πιστοποιητικά, όπως προκύπτουν από το gov.gr (https://eudcc.gov.gr/start/ ή https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-CERT/create) θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο εκτυπωμένα (θα σφραγίζονται από τον διδάσκοντα).

Μαζί με τα πιστοποιητικά, οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν το πάσο τους ή αστυνομική ταυτότητα.

Φοιτητές που έχουν εμβολιαστεί αλλά όχι πλήρως, θα επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και το αρνητικό Rapid ή PCRtest.

Τα πιστοποιητικά / πάσο θα παρουσιάζονται στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας και θα ελέγχονται από τον διδάσκοντα.

Πριν τον έλεγχο, συστήνεται οι φοιτητές να βρίσκονται σε προαύλιο χώρο πλησίον της αίθουσας διδασκαλίας τους. Για τις αίθουσες Γ και Δ του κτηρίου του ΒΕΤ, ως προαύλιος χώρος θεωρούνται οι πύλες όπισθεν του κτηρίου. Για την αίθουσα 2 του Μεταβατικού κτηρίου, ως προαύλιος χώρος θεωρείται η πύλη στο πάρκινγκ όπισθεν του κτηρίου.

Για το πρώτο μάθημα της ημέρας, η προσέλευση των φοιτητών πρέπει να ξεκινάει 15΄ πριν την έναρξη του μαθήματος

 • ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 • ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ …15’ (πχ 9.15)
 • ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ( ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΤ) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ …15’ (πχ 9.15)
 • ΑΙΘΟΥΣΑ Δ (ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΤ) ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ – ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΚΑΙ 45’ (πχ 9.00)

Οι φοιτητές πρέπει να φορούν μάσκα τόσο στο εσωτερικό των κτηρίων, όσο και στους προαύλιους χώρους αναμονής.

Με την είσοδό τους στην αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό ή διάλυμα αιθανόλης 70%.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έναρξη του μαθήματος, απαγορεύεται ρητώς η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας . Οι αργοπορημένοι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρους εκτός των κτηρίων και η είσοδος θα τους επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μετά από σχετικό έλεγχο.

Υπεράριθμοι φοιτητές, πέραν της χωρητικότητας της αίθουσας διδασκαλίας, δεν θα μπορούν να εισέλθουν στις αίθουσες. Οι φοιτητές αυτοί θα παρακολουθούν τις διαλέξεις μέσω MSTeams σε άλλες αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος:

 • Οι υπεράριθμοι Αίθουσας 2 θα κατευθύνονται στην Αίθουσα 4 του Μεταβατικού κτηρίου.
 • Οι υπεράριθμοι Αίθουσας Γ θα κατευθύνονται στην Αίθουσα Α του κτηρίου ΒΕΤ.
 • Οι υπεράριθμοι Αίθουσας Δ θα κατευθύνονται στην Αίθουσα Β του κτηρίου ΒΕΤ.